top of page
  • Writer's pictureVera

Mitä luon? Ja miksi?

Somagrafisen elävän viivan tarkoitus on luoda uusia neuroniväyliä,

"hermosolu eli neuroni on hermokudoksen solu, jonka päätehtävänä on käsitellä ja välittää tietoa sähköisen hermoimpulssin avulla.

Ihmisillä on hermosoluja aivoissa, selkäytimessä sekä ääreishermoston hermoissa.

Hermosoluja on sekä sensorisia että motorisia, ja tiedonvälitys hermostossa voi olla joko sähköistä (hermoimpulssit) tai kemiallista. Tuovat hermosyyt tuovat aistinelimistä (sensorista, aisteihin perustuvaa) informaatiota keskushermostoon ja vievät hermosyyt vievät käskyjä esimerkiksi keskushermostosta luustolihaksiin sekä autonomiseen hermostoon." (Wiki)

Tähän viitaten pyrkimys on uudistaa ja luoda uutta. Ihmisen kehitys liittyy vahvasti kirjoittamiseen, jos voimme määrittää jäljen merkityksen, voimme myös määrittää avoimesti elävän viivan metafyysisen olemuksen ja sisällön energiatasolla.


Mitä haluan luoda?

Tässä ja nyt luon mahdollisuuksia. Itselleni ja muille. Myöskin annan viivan olla muutos parempaan ja myös polku, joka yhdistää taiteeni ihmisiin.

En tahdo merkitä "Ab ovo" asioita, joiden on tarkoitus kadota maailmasta, vaikkakin trendi-ilmiöiden ikuistaminen taiteeksi on varmasti rahallisesti kannattavaa. Tahtotilani menee taiteen, tieteen ja metafysiikan ja alkemian alueelle.


Pysähdyn, harkitsen, luon.
57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page